IZA MOA NY TANY MEVA ?

Ny Tany Meva dia fikambanana manome famatsiam-bola maharitra ho an'ny tetikasa miompana amin'ny tontolo iainana sy ny vondrom-piarahamonina, amin'ny alalan'ny famoronana loharanom-bola sy famatsiam-bola tetikasa

LOHAHEVITRA MOMBA NY FAMATSIAM-BOLA

Manatsara ny fari-piainan'ny vondrom-piarahamonina
Mandray anjara amin'ny fitandroana maharitra ny rohivoahary
Mandray anjara amin'ny fanalefahana sy ny fampifanarahana amin'ny fiovan'ny toetr'andro
Manome lanja ny hetsika manome vahana ny fiovam-pihetsi

Ny momba anay ao anaty horonan-tsary

Niaraka taminao hatrizay

Hijery