TOLOTRA ISAN-KARAZANY

ASA SY FIOFANANA

AC-TM/2022/001 – APPEL A CANDIDATURES


UN(E) REPONSABLE COMMUNICATIONUN(E)

UN ARCHIVISTE DOCUMENTALISTE

FIANTSOANA FAHALINANA

(Tsy mbola misy ankehitriny)

ANTSO SAMIHAFA

(Tsy mbola misy ankehitriny)

  • Sampandraharaha/Consultance
  • Kojakoja ilaina
  • Asa lehibe